gerak dalam senam irama menggunakan alat tongkat pita!

Tuliskan kombinasi gerak dalam senam irama menggunakan alat tongkat pita!

Dalam melakukan senam irama menggunakan alat tongkat pita ada beberapa kombinasi gerakan yang dilakukan antara lain gerakan: berjalan, berlari, memutar lengan dan badan, mengayunkan lengan, melompat, dan meloncat.

Penjelasan:

Kombinasi gerakan merupakan gabungan dari gerakan yang satu dengan gerakan yang lain. Dalam kombinasi gerakan saat berolahraga, yang dijadikan kombinasi adalah gerak dasar yaitu gerak dasar lokomotor (bergerak dengan berpindah posisi/tempat dari kedudukan semula), nonlokomotor (bergerak tanpa berpindah posisi/tempat dari kedudukan semula). Sedangkan kombinasi gerakan dan variasi gerakan biasanya adalah rangkaian gerakan gabungan dari lokomotor, nonlokomotor dengan manipulatif (bergerak dengan menggunakan bantuan alat).

Contoh gerakan dasar lokomotor:

Berjalan
Berlari
Melompat
Meloncat
Berguling
Memanjat
Merangkak
Contoh gerakan nonlokomotor:

Menekuk
Memutar
Mengayun
Meliuk
Mendorong
Menarik
Contoh gerakan manipulatif:

Menendang bola
Melempar bola
Menangkap bola
Memukul bola
Menggiring bola
Senam irama merupakan salah satu cabang olahraga yang biasanya dilakukan tanpa menggunakan alat, melainkan hanya berupa irama/musik saat melakukannya. Gerakan utama dalam senam irama adalah variasi dari gerakan ayunan lengan dan langkah kaki. Akan tetapi dalam melakukan senam irama, biasanya ada unsur keindahan yang ditambahkan selain gerakan yang dilakukan adalah dapat dengan menggunakan alat bantu berupa tongkat dan pita. Dalam melakukan gerakan senam irama menggunakan bantuan tongkat pita, yang menjadi unsur utama adalah keindahan gerakan dari kombinasi gerak lokomotor dan nonlokomotor. Saat melakukan senam irama dengan variasi alat berupa tongkat pita, rangkaian gerakan yang dilakukan tetaplah variasi gerakan ayunan lengan dan langkah kaki akan tetapi unsur ayunan lengan dan memutarkan lengan dan badan lebih ditambah dalam pelaksanaannya karena dengan posisi lengan yang membawa alat tongkat pita harus sedemikian rupa berusaha menciptakan suatu keindahan gerakan yaitu dengan kombinasi gerakan mengayunkan lengan yang membawa tongkat pita serta diiringi dengan putaran badan lalu sesekali dikombinasikan dengan gerakan melompat dan meloncat.