Jaringan di bawah ini yang tidak terdapat pada tumbuhan adalah

1. Jaringan di bawah ini yang tidak terdapat pada tumbuhan adalah … *
a. Epidermis.
b. Endodermis.
c. Epitel.
d. Kolenkim.

2. Organ pokok pada tumbuhan meliputi …. *

a. Batang, daun, bunga
b. Akar, batang, daun
c. Batang, bunga, buah
d. Daun, bunga, buah

3.Berikut ini merupakan kelompok organ yaitu : *

a. Tulang, otot, kulit
b. Jantung, hati, otot polos
c. Daun, batang, akar
d. Tangan, kaki, serabut saraf

4. Perhatikan organisasi kehidupan berikut!
1) 0rgan
2)Organisme
3) Sel
4) Sistem organ
5) Jaringan Urutan organisasi kehidupan organisme multiselular dari tingkat terkecil yaitu . . . . *

a. 3) – 5) – 1) – 4) – 2)
b. 3) – 1) – 4) –5) – 2)
c. 3) – 4) – 5) –1) – 2)
d. 3) – 1) – 5) – 4) – 2)

5. Organel sel yang berfungsi sebagai pusat pengendali kegiatan sel adalah

Jaringan yang tidak terdapat pada tumbuhan adalah epitel (C). Organ pokok pada tumbuhan meliputi akar, batang, daun (B). Berikut ini merupakan kelompok organ yaitu daun, batang, akar (C). Urutan organisasi kehidupan organisme multiselular dari tingkat terkecil yaitu 3) – 5) – 1) – 4) – 2) (A). Organel sel yang berfungsi sebagai pusat pengendali kegiatan sel adalah nukleus (inti sel).

Pembahasan
Organisasi kehidupan diawali dengan yang paling kecil yaitu sel. Felix Durjadin memperhatikan sel hidup dan menemukan cairan yang berada di dalam sel yang disebut dengan protoplasma.

Tingkatan organisasi kehidupan dimulai dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu.

1. Organisasi Kehidupan Tingkat Sel

Setiap makhluk hidup tersusun atas sel. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Contohnya sel saraf, sel darah dan sel tulang.

2. Organisasi Kehidupan Tingkat Jaringan

Jaringan merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk, susunan, dan fungsi yang sama. Kumpulan sel tersebut bekerja sama membentuk dan menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya. Contohnya jaringan otot, jaringan tulang, dan jaringan saraf.

3. Organisasi Kehidupan Tingkat Organ

Organisasi kehidupan tingkat organ merupakan organisasi hidup kumpulan dari jaringan. Organ merupakan kumpulan beberapa jaringan yang berbeda untuk melakukan suatu pekerjaan yang sama. Contohnya jantung, ginjal dan paru-paru.

4. Organisasi Kehidupan Tingkat Sistem Organ

Organisasi tingkat sistem organ adalah kumpulan irgan-organ yang saling bekerjasama untuk tujuan tertentu. Contohnya sistem peredaran darah, sistem ekskresi dan sistem pernafasan.

Pelajari lebih lanjut tentang sistem pernafasan di: brainly.co.id/tugas/23709189.

5. Organisasi Kehidupan Tingkat Individu

Individu merupakan organisme yang tersusun atas kumpulan sistem organ. Kumpulan sistem organ tersebut membentuk individu atau organisme. Contohnya manusia, kucing dan beringin.