Akar 125 dan cara penyelesaian

Akar 125 dan cara penyelesaian

Akar 125

Menyederhanakan bentuk akar, dapat kita selesaikan dengan cara menghitung langsung dengan merubahnya menjadi bilangan yang dapat ditarik akarnya dikali dengan bilangan lain

Contoh:

√72 → 72 kita rubah menjadi 36 x 2

= √(36 x 2)

= √36 x √2

= 6√2

Pembahasan
√125 → 125 dapat kita ubah menjadi 25 x 5

Sehingga ↓

√125 = √(25 x 5)

= √25 x √5

= 5√5

Jadi √125 = 5√5.