Jenis harta yang nisabnya setara dengan emas 93.6 gram adalah

Jenis harta yang nisabnya setara dengan emas 93.6 gram adalah

Jenis harta yang memiliki nisab zakatnya sebesar 93,6 gram adalah zakat emas. Adapun banyak ulama yang berpendapat bahwa kadar 20 dirham dari zakat emas itu setara dengan 85 gram emas. Di Indonesia sendiri sesuai dengan yang terdapat di Baznas, nisab zakat emas adalah 85 gram emas bukan 93,6 gram emas.

Pembahasan
Zakat emas merupakan salah satu zakat yang harus dikeluarkan oleh umat islam jika sudah mencapai nisab dan haul zakat. Nisab merupakan kadar mininum dari harta yang dimiliki dan telah mencapai haul, sedangkan haul zakat adalah batas waktu minimum kepemilikan harta selama setahun. Hukum mengeluarkan harta yang sudah mencapai nisab dan haul zakat adalah wajib. Sehingga jika seseorang mengeluarkan harta yang sudah mencapai nisab dan haul zakat maka orang tersebut akan mendapat pahala. Sebaliknya jika seseorang tidak mau mengeluarkan harta yang sudah mencapai nisab dan haul zakat maka bagi orang tersebut akan mendapat azab.

Kadar dari zakat emas sendiri adalah 2,5% dari total jumlah emas yang telah memenuhi nisab dan haul zakat. Contohnya jika seseorang memiliki jumlah emas yang telah memenuhi nisab dan haul zakat sebanyak 200 gram maka jumlah zakatnya adalah 5 gram, karena 2,5% dari 200 gram adalah 5 gram.

———————

Berikut contoh perhitungan zakat untuk zakat emas:

Diketahui:

Jumlah harta seseorang yang sudah mencapai nisab dan haul zakat = 100 gram emas.
Kadar zakat emas = 2,5%.
Ditanya:

Berapakah jumlah emas yang harus dikeluarkan untuk zakat.?
Jawab

Jumlah emas untuk zakat = jumlah emas wajib zakat × kadar zakat emas

= 100 gram emas × 2,5%

= 100 gram emas ×

= 100 gram emas × 0,025

= 2,5 gram emas