Tanpa organ gerak,manusia tidak dapat bergerak

Tanpa organ gerak,manusia tidak dapat bergerak

Ide pokok adalah ide yang menjadi topik utama dalam sebuah paragraf. Terdapat dua ide pokok dalam sebuah paragraf, yaitu ide pokok dan ide pendukung. Ide pendukung berfungsi untuk menjelaskan atau menjabarkan ide pokok.

Pembahasan
Perintah soal di atas adalah mengembangkan ide pokok tersebut menjadi sebuah paragraf. Cara menyusun menjadi sebuah paragraf yang paling mudah adalah dengan meletakkan ide pokok pada awal paragraf.

Ide pokok: Tanpa organ gerak, manusia tidak dapat bergerak.

Tanpa organ gerak, manusia tidak dapat bergerak. Manusia akan seperti robot, yang tidak akan bisa bergerak apabila tidak ada yang menggerakkannya. Sama halnya seperti otot, yang berperan dalam menggerakkan tulang. Apabila tidak otot, manusia akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya.