Mengapa Abu Bakar diberi gelar ash-Siddiq?

Mengapa Abu Bakar diberi gelar as-Siddiq? jelaskan gelar tersebut!

Alasan mengapa Abu Bakar Ash-Siddiq diberi gelar ASH-SIDDIQ adalah karena ia adalah sosok yang pertama membenarkan perkataan Rasulullah SAW utamanya ketika Nabi Muhammad SAW mengisahkan peristiwa Isra’ Mi’raj yang dialaminya. Abu Bakar adalah sosok yang tegas membenarkan kisah tersebut di hadapak kafir Quraisy yang menganggap Nabi berdusta.

» Pembahasan
Arti Ash-Siddiq adalah orang yang membenarkan. Gelar ini melekar pada nama Abu Bakar setelah ia tidak ragu membenarkan peristiwa Isra’ Mi’raj.

Nama asli dari Abu Bakar Ash-Siddiq sendiri adalah ‘Abdullah bin Abu Quhafah. Ia adalah sahabat Rasulullah SAW yang juga dikenal sebagai saudagar kaya yang dermawan. Ia sosok yang sangat mencintai Rasulullah SAW sehingga tidak ragu membenarkan semua perkataannya juga berani melindunginya dari bahaya. Abu Bakar Ash-Siddiq adalah pemberani yang menemani Rasul hijrah ke Madinah

Selain berkedudukan sebagai sahabat nabi, Abu Bakar Ash-Siddiq juga adalah mertua nabi Muhammad SAW. Selepas nabi wafat, Abu Bakar kemudian diangkat menjadi khalifah pertama umat islam.