Coba sebutna paugerane/aturane tembang macapat lan

Coba sebutna paugerane/aturane tembang macapat lan terangna tegese

Paugerane tembang macapat :

Guru Gatra => Cacahing larik utawa baris saben sapada

Guru Lagu => Tibaning swara ing pungkasaning gatra / a,i,u,e,o

Guru Wilangan => Cacahing wanda / suku kata saben sagatra