Bagaimana strategi kita untuk dapat meneladani Asmaul Husna al-matin​

Bagaimana strategi kita untuk dapat meneladani Asmaul Husna al-matin​

Strategi untuk dapat meneladani Asma Husna al-matin :
1) Beristiqamah (meneguhkan pendirian).
2) Beribadah dengan kesungguhan hati, tidak tergoyahkan oleh bisikan menyesatkan.
3) kuat pendirian dan keteguhan hati, tidak mudah diberikan tipu daya.