Tembang macapat iku kaiket 3 paugeran, yaiku..

Tembang macapat iku kaiket 3 paugeran, yaiku..

Jawaban:

1.Guru Gatra : Cacahing gatra/ larik saben sapadha. Saben sapadha/sabait (satembangan) tembang macapat apa wae wis ditentukake cacahing gatra

2 Guru Lagu dhong-dhinging swara saben pungkasane gatra.Saben gatra tembang macapat iku wes ditentukake tibaning swara ing pungkasane gatra mau (a, i, u, e, o)

3. Guru Wilangan Caching wandha ( suku kata ) saben sagatra.Saben gatra tembang macapat wis ditentukake cacahing wandane.