Apa arti ungkapan jalan tengah ?

Apa arti ungkapan jalan tengah?

Apa arti ungkapan jalan tengah ?

Ungkapan “jalan tengah” merupakan sebuah jalan yang di tempuh atau keputusan yang di ambil oleh orang yang berselisih pendapat,dengan tidak memihak satu ssama lain. Ungkapan yang mempunyai makna yang sama dengan jalan tengah adalah; jalan kompromi; jalam damai. (menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia) .

Contoh kalimat yang menggunakan kata jalan tengah

a. Sebagai ketua OSIS yang bijaksana. Lintang mengambil jalan tengah terbaik utnuk menyelesaikan masalah.

b. Agenda utama untuk pembersihan sampah di bantaran kali Progo merupakan jalan tengah terbaik yang di ambil oleh ketua RT. 04 di desa sekitar bantaran kali Progo.