Contoh sambrama wacana tema kemerdekaan

Contoh sambrama wacana tema kemerdekaan ( Bahasa Bali )

Pembahasan.

Sambrama wacana inggih punika bebaosan mabasa Bali, pinaka penyanggra sapangrauh kramane sane kaundang ngrauhin pailen upacara.

contoh sembrama wacana tema kemerdekaan.

OM SWASTYASTU,

Suksma aturang titiang majeng ring pangenter acara antuk galah sane kapaica ring titiang. Sadurung titiang ngelanturang matur, ngiring pinih ajeng iraga sareng sami nunas ica majeng ring Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, duaning sangkaning pasuecan Ida prasida iraga masadu ajeng ring galahe sane becik puniki.

Sane wangiang titiang, Bapak Kepala SMA N X Denpasar
Bapak lan ibu guru sane banget kusumayang titiang
miwah para sisia sane banget tresna sihin titiang

ring rahina sane mangkin, 17 Agustus 2017 kelaksanayang acara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia sane kaping 72, dumogi sangkaning acara peringatan puniki prasida raris semangat patriotik pahlawan kemerdekaan katulad olih iraga sareng sami. Acara peringatan puniki madue kasuksman sane becik pisan inggih punika mawit acara peringatan punika iraga prasida pacang uning tur eling ring jasa para pahlawane punika. yening sampun setata eling ring jasa pahlawane, pastika sampun iraga nenten ngusak gumi Indonesiane puniki.

Ida dane sareng sami taler dewek titang patutnyane setata miara panegara Indonesia sane sampun merdeka puniki antuk ngemargiang wewangunan. Wewangunan fisik lan mental spiritual mangda sida raris meparilaksana sane becik. Titiang lan sisia sareng sami lakar seleg melajah lan polih pikaryan sane patut. Yening sampun iraga prasida ngemargiang wewangunan punika, pastika sampun arwah para pejuang kemerdekaan ngemolihang napi sane sampun dados pengapti para pejuang punika.

Inggih Ida dane sane wangiang titiang, wantah asapunika presida antuk titiang mebaos indik acarane puniki. yen wenten atur titiang sane nenten mungguh ring pakayunan, titiang nunas geng rena pengampura. Sineb titiang antuk parama santi