Sebutkan tiga hikmah dari melakukan tadarus Al-Qur’an

Sebutkan tiga hikmah dari melakukan tadarus Al-Qur’an

Hikmah melakukan tadarus Al-Quran ada banyak, tiga di antaranya adalah sebagai berikut:

Mendapatkan kemuliaan dan keutamaan pahala di sisi Alah SWT, apabila dilaksanakan pada bulan Ramadhan maka pahala ini jumlahnya berlipat ganda.
Kelak mereka yang rajin membaca Quran akan mendapatkan syafaat di akhirat.
Tadarus mendekatkan diri pada Allah SWT dan menjadikan seseorang manusia terbaik di antaranya sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadis bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang mempelajari Quran juga mengajarkannya.
» Pembahasan
TADARUS sendiri diartikan sebagai suatu kegiatan dalam membaca ayat-ayat suci Al-Quran secara bersama-sama (bermajelis) yang umumnya dilaksanakan pada bulan Ramadhan.

Disebutkan bahwa kata Tadarus mengakar pada kata-kata dalam bahasa arab yakni Darasa dan Yudrusu yang artinya antara lain adalah mempelajari, meneliti, mengkaji, menarik pelajaran atau hikmah dan semacamnya.