Hikmah dilaksanakannya puasa arafah antara lain

Hikmah dilaksanakannya puasa arafah antara lain adalah dapat menghapuskan dosa…
A. Selama dua tahun yang akan datang
B.selama satu tahun yang lalu
C. Satu tahun yang akan datang
D. Satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang

Jawaban:
Hikmah dilaksanakannya puasa arafah antara lain adalah dapat menghapuskan dosa satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang (D).

Penjelasan:
Puasa arafah adalah puasa sunnah yang dilaksanakan ketika umat Islam sedang melaksanakan ibadah haji (wukuf) di Padang Arafah.

Hikmah dilaksanakannya puasa arafah adalah dihapuskannya dosa-dosa yang diperbuat satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang.

Bagi umat Islam yang menunaikan ibadah haji tidak disunnahkan melaksanakan puasa ini.

Keistimewaan puasa arafah terdapat pada hadis:

“Dari Abu Qatadah, Nabi Saw., telah berkata, “puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa dua tahun: satu tahun yang telah lalu, dan satu tahun yang akan datang.” (HR. Muslim)