Contoh karya yang dihasilkan dari teknik mozaik adalah​

Contoh karya yang dihasilkan dari teknik mozaik adalah​

Jawaban:
Contohnya adalah, figura kaca

Penjelasan:
Teknik mozaik merupakan suatu teknik yang akan menghasilkan sebuah gambar dengan menambah sesuatu pada gambarnya. Contohnya seperti figura kaca.